Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij een geslachtsbepaling kan in alle gevallen nooit 100% zekerheid worden gegeven. Wanneer het geslacht niet goed in beeld te krijgen is, kunnen wij een tweede echo kosteloos aanbieden een week later. Lukt het in deze tweede poging ook niet dan kunnen we in uitzonderlijke situaties kosteloos nog een derde echoconsult aanbieden. Echo Geluk is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht en direct en indirecte schade die hieruit voortvloeit.


Wetenschappelijk onderzoek heeft tot op heden aangetoond dat het gebruik van echografieapparatuur geen schadelijke effecten heeft. Echo Geluk kan in alle gevallen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadelijke effecten. Dit geldt op zowel korte als langere termijn.


Het doel van de echo is niet medisch. De aandacht zal hoofdzakelijk gericht zijn op het maken van de leukste beelden. U aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst geen geneeskundige behandelingsovereenkomst is. Er niet gezocht wordt naar pathologie aanvaardt u dat “Echo Geluk” niet aansprakelijk is voor het niet attenderen op achteraf gebleken afwijkingen van het kind.

U draagt zelf volledig de verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de zwangerschapsbegeleiding indien daar behoefte toe bestaat.

Het consult is een vrije keus van de individuele klant. Vooraf wordt gekozen voor een van de aangeboden echo’s.

Aansprakelijkheid voor enige gevolgschade, materiële en immateriële schade wordt uitgesloten.


Deelname aan alle activiteiten van Echo Geluk zijn geheel voor eigen risico.


Echo Geluk is niet aansprakelijk voor enig allergische reactie op de producten of voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen tijdens de cursus/workshop/behandeling.


De kwaliteit van de afbeeldingen/filmpjes is afhankelijk van onder meer de ligging en beweging van het kindje. Ook de locatie van de placenta en de hoeveelheid vruchtwater speelt hierbij een rol:
Daarom kan de kwaliteit per echoconsult verschillen.
Echo Geluk kan geen garantie geven op de kwaliteit van het beeldmateriaal.

Indien u niet op komt dagen, of een afspraak niet tijdig verplaatst, brengen wij de gehele kosten van de behandeling in rekening.


In uitzonderlijke situaties kunnen wij een kosteloos echoconsult aanbieden.


Het bedrag restitueren is in alle gevallen niet mogelijk.